Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ondrej Sevecek's Blog

:

Engineering and troubleshooting by Directory Master!
Ondrej Sevecek's Blog > Posts > Bezpečnostní auditování ve Windows - přihlašovací události
leden 15
Bezpečnostní auditování ve Windows - přihlašovací události

Dneska bych se rád pověnoval základům bezpečnostnímu auditování ve Windows a zvlášť demystifikaci událostí Logon (přihlášení) a Account Logon (přihlášení k účtu, ověření pověření). Oboje obsahuje slovo "logon", což je dost matoucí, protože oba dva druhy představují v podstatě něco úplně jiného.

Plno dalších detailů se můžete dozvědět i na mém školení GOC175 v GOPASu. Samozřejmě přijďte také na vélmi aktuální konferenci ShowIT, kde sice moc o událostech nebude, ale zase to bude událost sama pro sebe.

Události typu logon event se mají spíše jmenovat session event. Zatímco události account logon event bych spíše nazýval authentication event. A to už by pomalu mohlo být přehlednější.

Oba dva druhy mohou být důležité. Pro oba dva druhy můžete využít i Alerty, nebo Rules ve SCOM a sledovat různé bezpečnostní zajímavosti. Případně se to velmi hodí pro zkoumání situace po nějakém incidentu. Jenom je vždycky potřeba přesně rozumět tomu, na co oba dva druhy jsou.

Už jsem se o auditování dříve zmiňoval, zde a zde a zde jsou nějaké tři starší článečky, které ho využívají.

Nejprve k otázce Account Logon (přihlášení k účtu, ověření pověření) event událostí

Account logon vzniká na počítačích, které přímo ověřují uživatelský účet - například heslo (password), nebo čipovou kartu (smart card), nebo certifikát (certificate). Tedy ve většině případů na Active Directory Domain Controller (AD DS DC), kdy se jedná o doménový účet. Pokud se jedná o lokální účet, tak taková událost samozřejmě vznikne přímo na počítači, který ten účet lokálně ověřuje, ale toho nebude nejspíš tolik, takže o tom ani nebudeme už dál přemýšlet.

Takové ověření bude buď pod-kategorie Kerberos Authentication Service (přihlašovací služba protokolu Kerberos) při vydávání TGT tiketu. Nebo Credentials Validation (ověření pověření) v případě NTLM ověření heslem a Schannel ověření TLS client authentication certifikátem. Může to být i Kerberos Service Ticket Operations (operace lístku služby Kerberos), tam jde o vydávání TGS ticketu na základě předchozího TGT ticketu. Ale pořád se to loguje na DC v okamžiku "ověřování" uživatelských tajných přihlašovacích údajů (secret authentication information podle CSN/ISO/IEC 27002)

Uvnitř události se nachází například číselná hodnota důvodu, proč se ověřit identitu nepodařilo. Není to tam napsáno textem, ale čísla lze jednoduše překládat pomocí ERR programu. Tady je tabulečka s důležitými kódy chyb, význam by měl být obykle jasný rovnou ze systémové hodnoty:

Stavový kód Hodnota Význam
STATUS_WRONG_PASSWORD 0xC000006A  
STATUS_PASSWORD_RESTRICTION 0xC000006C snažíte se přihlásit prázdným heslem v případě, že na účtu toto heslo skutečně je prázdné, ale je zakázáno se s ním přihlásit
STATUS_LOGON_FAILURE 0xC000006D  
STATUS_ACCOUNT_RESTRICTION 0xC000006E  
STATUS_INVALID_LOGON_HOURS 0xC000006F  
STATUS_INVALID_WORKSTATION 0xC0000070  
STATUS_PASSWORD_EXPIRED 0xC0000071  
STATUS_ACCOUNT_DISABLED 0xC0000072  
STATUS_LOGON_NOT_GRANTED 0xC0000155  
STATUS_LOGON_TYPE_NOT_GRANTED 0xC000015B  
STATUS_ACCOUNT_EXPIRED 0xC0000193  
STATUS_PASSWORD_MUST_CHANGE 0xC0000224  
STATUS_ACCOUNT_LOCKED_OUT 0xC0000234  
KDC_ERR_NONE 0x0
KDC_ERR_NAME_EXP 0x1
KDC_ERR_SERVICE_EXP 0x2
KDC_ERR_BAD_PVNO 0x3
KDC_ERR_C_OLD_MAST_KVNO 0x4
KDC_ERR_S_OLD_MAST_KVNO 0x5
KDC_ERR_C_PRINCIPAL_UNKNOWN 0x6
KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN 0x7
KDC_ERR_PRINCIPAL_NOT_UNIQUE 0x8
KDC_ERR_NULL_KEY 0x9
KDC_ERR_CANNOT_POSTDATE 0xA
KDC_ERR_NEVER_VALID 0xB
KDC_ERR_POLICY 0xC
KDC_ERR_BADOPTION 0xD Kerberos delegation (delegace, neboli double-hop) není povolena a přitom se o ni žádolo
KDC_ERR_ETYPE_NOTSUPP 0xE špatný typ šifrování (encryption type), jako jsou problémy s AES, nebo DES a RC4 apod.
KDC_ERR_SUMTYPE_NOSUPP 0xF
KDC_ERR_PADATA_TYPE_NOSUPP 0x10
KDC_ERR_TRTYPE_NO_SUPP 0x11
KDC_ERR_CLIENT_REVOKED 0x12 účet zakázán
KDC_ERR_SERVICE_REVOKED 0x13
KDC_ERR_KEY_EXPIRED 0x17 heslo vypršelo, tohle platí i v případě čipové karty
KDC_ERR_PREAUTH_FAILED 0x18 špatné heslo, nebo neplatný certifikát - tohle jsou v Kerberos události, které také způsobují například zamykání účtu. Pokud Kerberos pre-authentication vypnete, tak se vám například ani nebudou zamykat účty.
KDC_ERR_PREAUTH_REQUIRED 0x19 tohle není vůbec chyba. Znamená to, že Kerberos vyžaduje pro ověření preauthentication a zrovna tento požadavek byl bez "hesla". Takže se to musí zkusit ještě jednou. Takhle to dělá Vista/7/8/2008 a novější ve výchozím stavu.
KRB_AP_ERR_SKEW 0x25 rozhozené hodiny

U Account Logon event jde o okamžiky ověření. Když se například ráno přihlašujete do Windows, tak se na blízkém DC objeví právě jeden Kerberos Authentication Service event. A potom dalších pár hodin nic. Když se z počíteče nebo ze sítě "odhlašujete", tak se už nic neobjevuje. To je proto, že pro "odhlášení" se vůbec nekontaktuje DC a tím pádem není ani co logovat.

Události typu Logon (přihlášení a odhlášení) event

Tyto události se narozdíl od událostí typu Account Logon event objevují primárně ne na DC, ale právě na stanicích a serverech, tedy tam, kde uživatel konkrétně pracuje. Tedy má tam session. Zde jsou k dispozici i logoff eventy, protože počítače vědí přesně, kdy končí session - jak interaktivní přihlášení, RDP, nebo ověřené síťové spojení.

Samozřejmě se uživatelé objevují občas i na řadičích domény (DC), protože si odtud stahují Group Policy, nebo se dívají do AD LDAPu, ale to je teď druhořadé.

Berme to tak, že Logon eventy se vám budou objevovat na stanicích a serverech. Zde vznikají v okamžiku vzniku paměťové struktury access token (o access tokenech jsem psal už tady, tady v souvislosti s aktualizací členství ve skupinách a třeba i tady v souvislosti s UAC).

Vznikají v okamžiku, kdy vzniká session. To znamená v okamžiku interaktivního přihlášení (interactive), přihlášení na RDP (remote interactive), připojení na existující RDP (unlock), odemknutí zamknutého desktopu (unlock), spuštění služby (service) nebo naplánované úlohy a IIS apppool (batch). Dokonce vzniká i pokud session vzníká z cache bez ověření na řadiči domény (cached logon). Toto je tedy na daném počítači, kde pracujete.

Ale logon event vzniká i pro každé TCP spojení, na kterém jste se ověřili. Taková událost (network logon) vzniká na serveru, kde to TCP spojení končí. Na klientovi nevzniká nic. Díky tomu jste schopni sledovat, který uživatel se kdy připojil na který file server, SQL server, web server apod.

Typ session se uvádí v události v položce logon type (typ přihlášení):

Type Value
Interactive 2
Network 3
Batch 4
Service 5
Unlock 7
NetworkCleartext 8
NewCredentials 9
RemoteInteractive 10
CachedInteractive 11
CachedRemoteInteractive 12
CachedUnlock 13

Vzhledem k tomu, že každá jak lokální, tak i síťová session někdy skončí, tak o ní daný počítače, nebo server obvykle přesně ví (kromě případu tvrdého resetu). Můžete tedy logovat i logoff (odhlášení) událost. Dozvíte se tedy přesně, kdy se například síťové spojení ověřilo a kdy skončilo. To se dá párovat pomocí Logon ID (neboli logon session ID, neboli ID přihlášení).

Je zajímavé, že do logon kategorie patří i account lockout (uzamčení účtu). To se ale neaudituje na řadičích, které účet zamykají, ale audituje se to na počítačích, na kterých právě kvůli zámku nemohla vzniknout daná session. Takže to bude vždycky jenom failure audit. Na řadičích DC se v takovém případě audituje Account Management event (událost správa účtu).

Pro přehlednost obrázky

Podívejte se na následující obrázky. Na prvním vidíte interaktivní přihlášení (interactive logon). Nejprve se zalohuje account logon event na řadiči domény a v zápětí na stanici logon event.

Když pak jdete do sítě (network logon), zaloguje se nejprve na AD DC řadiči opět nejprve account logon, protože se musí vydat Kerberos TGS lístek, nebo se musíte NTLM ověřit heslem. A hned potom se zaaudituje logon event na cílovém serveru, kde končí dané TCP spojení.

Shrnutí

Díky událostem account logon se dozvíte odkud a kdy a kdo se na řadičích domény DC ověřoval. Díky logon událostem se dozvíte na konkrétních počítačích, kdy na ně skutečně daný uživatel přišel, tedy na obrazovku, nebo kdy se připojil ze sítě. Díky logon událostem zjistíte také, kdy se nakonec odhlásil.

Comments

There are no comments for this post.

Add Comment

Title


Pole Title nemusíte vyplňovat, doplní se to samo na stejnou hodnotu jako je nadpis článku.

Author *


Pole Author nesmí být stejné jako pole Title! Mám to tu jako ochranu proti spamu. Roboti to nevyplní dobře :-)

Body *


Type number two as digit *


Semhle vyplňte číslici dvě. Předchozí antispemové pole nefunguje úplně dokonale, zdá se, že jsou i spamery, které pochopily, že je občas potřeba vyplnit autora :-)

Email


Emailová adresa, pokud na ni chcete ode mě dostat odpověď. Nikdo jiný než já vaši emailovou adresu neuvidí.

Attachments