Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ondrej Sevecek's Blog

:

Engineering and troubleshooting by Directory Master!
Ondrej Sevecek's Blog > Posts > Měření rychlosti odezvy TCP serveru
květen 11
Měření rychlosti odezvy TCP serveru

Už kolikrát jsem potřeboval změřit latency, nebo round-trip-time (RTT) pro nějaký TCP server. To je ta informace v milisekundách (ms), kterou normálně vidíte, pokud děláte ping. Problém je, že ping je jiná služba, pokud je zkoumaný TCP server za firewallem a/nebo NATem, tak měříte něco jiného, a navíc je ping mnohdy blokován.

Takže jsem si udělal jednoduchý PowerShell skriptík na měření. Tu je.

function Test-Port ([string] $address, [int] $port, [ref] $outTime)
{
 $status = $false

 $tcpPortTimeout = 6500

 $client = $null
 $client = New-Object System.Net.Sockets.TcpClient
  
 if ($client -ne $null) {

  $waiter = $null

  $startTime = [DateTime]::Now

  $waiter = $client.BeginConnect($address, $port, $null, $null)

  if ($waiter -ne $null) {
   
   $finished = $waiter.AsyncWaitHandle.WaitOne($tcpPortTimeout, $false)
    
   if ($finished -and $client.Connected) {
    
    # when a local firewall blocks the outbount connection, the $finished is immediatelly $true
    # but the $client.Connected is not connected ($client.Connected = $false)

    $status = $true
    
   } else {

    # this means timeout or local firewall blocking
     
    # just ignore any errors (such as when a local firewall blocks the outbount connection)
    # why to wait for the EndConnect to succeed and sending FINs?
    #$client.EndConnect($waiter) | Out-Null
   }

   $endTime = [DateTime]::Now

   $client.Close()
  }
 }

 $outTime.Value = ($endTime - $startTime).TotalMilliseconds
 return $status
}

function Measure-Port ([string] $address, [int] $port)
{
 [int] $outTime = 0
 Test-Port $address $port ([ref] $outTime) | Out-Null
 return $outTime
}

Jsou tam dvě funkce. Test-Port vrací $true, pokud bylo spojení úspěšně navázáno. Druhá funkce Measure-Port zjistí, kolik milisekund (ms) to trvalo. Maximální timeout si můžete nastavit nahoře pomocí proměnné $tcpPortTimeout. Aktuálně je to 6,5 sekundy.

A použití? Měřit potřebujete nejspíš maxima, minima a průměr za nějakou delší dobu:

(1..1000) | % { Measure-Port "sevecek.gopas.cz" 443 ([ref] $ms) } |
 Measure-Object -Maximum -Minimum -Average

 

Comments

There are no comments for this post.

Add Comment

Title


Pole Title nemusíte vyplňovat, doplní se to samo na stejnou hodnotu jako je nadpis článku.

Author *


Pole Author nesmí být stejné jako pole Title! Mám to tu jako ochranu proti spamu. Roboti to nevyplní dobře :-)

Body *


Type number two as digit *


Semhle vyplňte číslici dvě. Předchozí antispemové pole nefunguje úplně dokonale, zdá se, že jsou i spamery, které pochopily, že je občas potřeba vyplnit autora :-)

Email


Emailová adresa, pokud na ni chcete ode mě dostat odpověď. Nikdo jiný než já vaši emailovou adresu neuvidí.

Attachments